lunes, 3 de diciembre de 2018

HERRIA DANBORRADA 2019

Abajo en castellano

Kaixo danborjole:

    Urtero bezala data hauetan, danborradaren gaia jorratzen hasi gara eta Batzordearen lehenengo bileraren ostean, bertan hartutako erabakiak jakinarazten dizkizuegu:

Idatzi honen bitartez, Danborradako kideen jarreran azpimarratu nahi dugu berriro ere. Danborradan parte hartzen duzuenoi, gogorarazi nahi dizuegu, bertan parte hartzen duzuela danborra jotzen ongi pasatzeko eta ez besteei gaizki pasa arazteko zuen gehiegikeriekin.
Batzorde honen asmoa da irizpide horiek aurten ere mantentzea eta parte hartzaile guztiei deialdi bat egitea bakoitzak bere aldetik jartzeko ere denok; gutxieneko, ordena eta errespetuarekin.

    AZKEN URTEETAKO ALDAKETAK
    -  Danborrak sukaldariz eta urketariz osatuak egongo dira.
    - Urketari-jantzia: Urketari berrien jantziek horrelakoak izan beharko dute: gerruntzea(korpiñoa) beltza, lepoko zapi ertaina,buruko zapi txuria, abarkak eta Herriako logotipoa ezker aldean.Aurreko urteetan atera diren urketariak irizpide horiek betetzen saiatuko dira.

    LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK GOGORATUKO DITUGU:
    -Ezarritako irizpideak ondorengoak dira: (1.) lehentasuna izango dute azken 4 urteetan parte hartu duten pertsonek, ondoren azken 3 urteetakoek, azken 2 urteetakoek… Irizpide hau kontuan hartzeko, aipatutako urteetan justifikatutako faltak kontuan hartuko dira; behar bezala arrazoitu ondoren zergatik ez zen urte horretan parte hartu. Justifikatzeko epea: urtarrilak 31. (2.), irizpide hauekin batera, aintzinatasun osoa hartuko da kontuan (danborradan zenbat urte daramaten).
    -Kide berrientzako plazarik egongo balitz, ondorengo irizpideak kontuan hartuko dira: lehenengoa, Herriako danborradan lehenengo aldiz parte hartu nahi duen edozeinek, Elkarteko edo danborradako edozein kideren babesa izan beharko du. Bigarrena, auzotarrek edo auzoko gizarte, kultura... ekintzetan parte hartzen duten pertsonek lehentasuna izango dute.

    IZENEMATEAK NOIZ ETA NOLA:
    -2019ko danborradan izenemateko, abenduaren 15a aurretik egin behar duzue; Herria Tabernako barran utziz, Herria Elkarteko helbidera bidaliz (Ikatz Kalea, 14 Behea), edo posta elektronikoz (herriakultur@gmail.com), gutun honen behekaldean eskatzen ditugun datuak behar bezala osatuz.
    -Ondoren kide bakoitzari plaza duzuen baieztatuko zaizue.
    -Lekua konfirmatu ondoren eta Abenduaren 30a baino lehen, ordainketa egingo da (30 Euro), Herria Tabernako barran edo Euskadiko Kutxako 3035.0075.48.0750053460 Kontu Korronte zenbakian diru sarrera eginez (ez ahaztu izena jartzea). Aipatutako datetan ez bada diru sarrera egiten, ez da plazarik gordeko.
    -Ondoren, boletoak banatuko dira, kide bakoitzak kuotako dirua berreskuratu ahal izateko.

Entseguen datak ondorengoak izango dira: (derrigorrezkoa da gutxienez 3 entsegutan parte hartzea)
    -Urtarrilaren 9, 10, 14, 15, 16 eta 17an; 19:30ean.
    -Urtarrilaren 13ean, igandea, 17:00etan entsegu orokorra txarangarekin.

OHARRA: Danborradako beste partaiderik ezagutzen baduzu, mesedez gutun honetan azaldutakoa jakinarazi, badaezpada gutun hau iritsi ez bazaio.
Besterik gabe, oraingoz, hurrengorarte,           

Alde Zaharra, 2018ko abenduaren 1ean
   

   
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DATUAK BIDALTZEKO FITXA
Ficha para enviar los datos

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   Kaixo tamborrer@:

    Como todos los años por estas fechas, nos ponemos en marcha con  la tamborrada y tras una primera reunión de la comisión os informamos de lo que en ésta se ha decidido:

Queremos hacer hincapié una vez mas en el comportamiento de los miembros de la tamborrada. Insistimos en recordar que las personas que toman parte en la tamborrada lo hacen para pasárselo bien tocando y no para hacerles pasarlo mal al resto con comportamientos desmadrados. La intención de esta comisión es mantener estos criterios y hacer un llamamiento a l@s participantes para poner tod@s de nuestra parte y mantener un mínimo de orden y respeto.

    CAMBIOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
    - Los tambores estarán compuestos por cociner@s y aguadoras.
    - Traje de aguadora. Las nuevas aguadoras deberan ajustar el traje a los siguientes criterios: Corpiño negro, pañuelo de cuello mediano, pañuelo de cabeza blanco, abarkas, logo del Herria en el lado izquierdo. Las aguadoras que ya han salido en anteriores años intentaran ajustar el traje a estos requisitos.

    RECORDAMOS LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD
    - Los criterios establecidos son los siguientes: (1º)  Tendrán prioridad los miembros que hayan participado los 4 últimos años, posteriormente los 3 últimos, los 2 últimos, ... A estos efectos se tendrá en cuenta la falta justificada de alguno de estos años teniendo que comunicar antes el 31de enero el motivo por el que  no se ha  participado. (2º) Junto a estos criterios se tendrá en cuenta la antigüedad total en la tamborrada.
    -Si quedaran plazas para nuevos miembros, se aplicarían los siguientes criterios: 1º Toda persona que quiera apuntarse  por primera vez en la tamborrada del Herria deberá ser avalada por algún miembro de la sociedad o de la tamborrada. 2º Tendrán prioridad las personas del barrio que desarrollen alguna actividad social, cultural, etc en el mismo.

    CÓMO Y CUÁNDO APUNTARSE  
    - Para apuntarte a la tamborrada-2.019 debes hacerlo antes del 15 de diciembre, dejando en la barra del Herria enviando por correo a Herria Elkartea (Ikatz Kalea, 14 - behea), o por correo electrónico a herriakultur@gmail.com la parte inferior de esta hoja o archivo adjunto debidamente rellenada.
    - Posteriormente se confirmaran las plazas a cada miembro.
    - Tras la confirmación y antes del 30 de diciembre se realizará el pago de la cuota (30euros) en la barra de Herria taberna o realizando ingreso en la c/c de Caja Laboral 3035.0075.48.0750053460 indicando el nombre del participante. De no hacerse efectivo el pago de la cuota en el plazo previsto no se reserva el sitio.
    - Posteriormente se repartirán los boletos para que cada miembro pueda recuperar el importe de la cuota.

- Las fechas de los ensayos serán: (mínimo obligatorio 3 ensayos)
    * 9, 10, 14, 15, 16 y 17 de enero a las 19:30h.
    * 13 de enero, domingo a las 17:00h. ensayo general con txaranga  .
  
Si conoces a otr@s miembros de la tamborrada, les comentas el contenido de esta carta por si no les ha llegado.
    Sin más por el momento, beste bat arte,                    Alde Zaharra 1-12-2018

miércoles, 6 de diciembre de 2017

HERRIA DANBORRADA 2018

Abajo en castellano

Kaixo danborjole:

    Urtero bezala data hauetan, danborradaren gaia jorratzen hasi gara eta Batzordearen lehenengo bileraren ostean, bertan hartutako erabakiak jakinarazten dizkizuegu:

Iaz hartutako erabakia gogoratu nahi dizuegu. Bertan, danborradako kide batzuei, hurrengo urtean danborradan parte hartzeko debekua jarri genien. Batzordeak, irizpide hauek mantenduko ditu eta dei bat egiten dizuegu, denon artean, berriro aplikatu ez daitezen eta orden eta errezpetuz joka dezagun.
Beste aldetik, aurten abesti berri bat joko dugu "Donostiako zortziko zaharra".

    AZKEN URTEETAKO ALDAKETAK
    -  Danborrak sukaldariz eta urketariz osatuak egongo dira.
    - Urketari-jantzia: Urketari berrien jantziek horrelakoak izan beharko dute: gerruntzea(korpiñoa) beltza, lepoko zapi ertaina,buruko zapi txuria, abarkak eta Herriako logotipoa ezker aldean.Aurreko urteetan atera diren urketariak irizpide horiek betetzen saiatuko dira.

    LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK GOGORATUKO DITUGU:
    -Ezarritako irizpideak ondorengoak dira: (1.) lehentasuna izango dute azken 4 urteetan parte hartu duten pertsonek, ondoren azken 3 urteetakoek, azken 2 urteetakoek… Irizpide hau kontuan hartzeko, aipatutako urteetan justifikatutako faltak kontuan hartuko dira; behar bezala arrazoitu ondoren zergatik ez zen urte horretan parte hartu. Justifikatzeko epea: urtarrilak 31. (2.), irizpide hauekin batera, aintzinatasun osoa hartuko da kontuan (danborradan zenbat urte daramaten).
    -Kide berrientzako plazarik egongo balitz, ondorengo irizpideak kontuan hartuko dira: lehenengoa, Herriako danborradan lehenengo aldiz parte hartu nahi duen edozeinek, Elkarteko edo danborradako edozein kideren babesa izan beharko du. Bigarrena, auzotarrek edo auzoko gizarte, kultura... ekintzetan parte hartzen duten pertsonek lehentasuna izango dute.

    IZENEMATEAK NOIZ ETA NOLA:
    -2018ko danborradan izenemateko, abenduaren 15a aurretik egin behar duzue; Suhazi Tabernako barran utziz, Herria Elkarteko helbidera bidaliz (Ikatz Kalea, 14 Behea), edo posta elektronikoz (herriakultur@gmail.com), gutun honen behekaldean eskatzen ditugun datuak behar bezala osatuz.
    -Ondoren kide bakoitzari plaza duzuen baieztatuko zaizue.
    -Lekua konfirmatu ondoren eta Abenduaren 30a baino lehen, ordainketa egingo da (30 Euro), Herria Tabernako barran edo Euskadiko Kutxako 3035.0075.48.0750053460 Kontu Korronte zenbakian diru sarrera eginez (ez ahaztu izena jartzea). Aipatutako datetan ez bada diru sarrera egiten, ez da plazarik gordeko.
    -Ondoren, boletoak banatuko dira, kide bakoitzak kuotako dirua berreskuratu ahal izateko.

Entseguen datak ondorengoak izango dira: (derrigorrezkoa da gutxienez 3 entsegutan parte hartzea)
    -Urtarrilaren 10, 11, 16, 17 eta 18an; 19:30ean.
    -Urtarrilaren 14ean, igandea, 17:00etan entsegu orokorra txarangarekin.

OHARRA: Danborradako beste partaiderik ezagutzen baduzu, mesedez gutun honetan azaldutakoa jakinarazi, badaezpada gutun hau iritsi ez bazaio.
Besterik gabe, oraingoz, hurrengorarte,           

Alde Zaharra, 2017ko abenduaren 1ean
   
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DATUAK BIDALTZEKO FITXA
Ficha para enviar los datos

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
    Kaixo tamborrer@:

    Como todos los años por estas fechas, nos ponemos en marcha con  la tamborrada y tras una primera reunión de la comisión os informamos de lo que en ésta se ha decidido:

Queremos recordar  la decisión tomada el pasado año de no permitir la participación de varios miembros de la tamborrada durante un año por su comportamiento. La intención de esta comisión es mantener estos criterios y hacer un llamamiento a l@s participantes para que no tengamos que volver a aplicarla, poniendo tod@s de nuestra parte para mantener un minimo de orden y respeto.
Por otra parte, este año incluiremos en el repertorio "Donostiako zortziko zaharra".

    CAMBIOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
    - Los tambores estarán compuestos por cociner@s y aguadoras.
    - Traje de aguadora. Las nuevas aguadoras deberan ajustar el traje a los siguientes criterios: Corpiño negro, pañuelo de cuello mediano, pañuelo de cabeza blanco, abarkas, logo del Herria en el lado izquierdo. Las aguadoras que ya han salido en anteriores años intentaran ajustar el traje a estos requisitos.

    RECORDAMOS LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD
    - Los criterios establecidos son los siguientes: (1º)  Tendrán prioridad los miembros que hayan participado los 4 últimos años, posteriormente los 3 últimos, los 2 últimos, ... A estos efectos se tendrá en cuenta la falta justificada de alguno de estos años teniendo que comunicar antes el 31de enero el motivo por el que  no se ha  participado. (2º) Junto a estos criterios se tendrá en cuenta la antigüedad total en la tamborrada.
    -Si quedaran plazas para nuevos miembros, se aplicarían los siguientes criterios: 1º Toda persona que quiera apuntarse  por primera vez en la tamborrada del Herria deberá ser avalada por algún miembro de la sociedad o de la tamborrada. 2º Tendrán prioridad las personas del barrio que desarrollen alguna actividad social, cultural, etc en el mismo.

    CÓMO Y CUÁNDO APUNTARSE   
    - Para apuntarte a la tamborrada-2.018 debes hacerlo antes del 15 de diciembre, dejando en la barra del Suhazi, enviando por correo a Herria Elkartea (Ikatz Kalea, 14 - behea), o por correo electrónico a herriakultur@gmail.com la parte inferior de esta hoja o archivo adjunto debidamente rellenada.
    - Posteriormente se confirmaran las plazas a cada miembro.
    - Tras la confirmación y antes del 30 de diciembre se realizará el pago de la cuota (30euros) en la barra de Herria taberna o realizando ingreso en la c/c de Caja Laboral 3035.0075.48.0750053460 indicando el nombre del participante. De no hacerse efectivo el pago de la cuota en el plazo previsto no se reserva el sitio.
    - Posteriormente se repartirán los boletos para que cada miembro pueda recuperar el importe de la cuota.

- Las fechas de los ensayos serán: (mínimo obligatorio 3 ensayos)
    * 10, 11,16, 17 y 18 de enero a las 19:30h.
    * 14 de enero, domingo a las 17:00h. ensayo general con txaranga  .
   
Si conoces a otr@s miembros de la tamborrada, les comentas el contenido de esta carta por si no les ha llegado.
    Sin más por el momento, beste bat arte,                    Alde Zaharra 1-12-2017 

viernes, 7 de abril de 2017

IV. LIBRE LASTERKETA

IV. LIBRE LASTERKETA, 
maiatzaren 5an 21:00etan (Oinezkoak 20:30ean) Bulebarrean. 
Izen-ematea Herrikrosa.eus web orrian, Herria, Rekalde, Marruma, Platero, Ilunki, Hontza, Kata tabernetan eta Añorgako Jolas Etxean  edota azken egunean bertan lasterketaren hasieran.
Oraingoan, korrika ezezik oinez ere ibilbidea egiteko aukera izango da, ahalik eta jende gehienari Mozal Legearen Aurkako ekimen honetan parte hartzeko aukera zabaldu nahi baitiogu.


ELEAK/Libre Dinamika.

lunes, 5 de diciembre de 2016

HERRIA DANBORRADA 2017

Kaixo danborjole:

    Urtero bezala data hauetan, danborradaren gaia jorratzen hasi gara eta Batzordearen lehenengo bileraren ostean, bertan hartutako erabakiak jakinarazten dizkizuegu:

BERRIKUNTZAK
- Gogoratzen dizuegu iaz hartutako erabakia. Danborrak sukaldariz eta urketariz osatuak egongo dira.
    - Urketari-jantzia: Urketari berrien jantziek horrelakoak izan beharko dute: gerruntzea(korpiñoa) beltza, lepoko zapi ertaina,buruko zapi txuria, abarkak eta Herriako logotipoa ezker aldean.Aurreko urteetan atera diren urketariak irizpide horiek betetzen saiatuko dira.

    LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK GOGORATUKO DITUGU:
    -Ezarritako irizpideak ondorengoak dira: lehenengoa, lehentasuna izango dute azken 4 urteetan parte hartu duten pertsonek, ondoren azken 3 urteetakoek, azken 2 urteetakoek… Irizpide hau kontuan hartzeko, aipatutako urteetan justifikatutako faltak kontuan hartuko dira; behar bezala arrazoitu ondoren zergatik ez zen urte horretan parte hartu. Justifikatzeko epea: urtarrilak 31. Bigarrena, irizpide hauekin batera, aintzinatasun osoa hartuko da kontuan (danborradan zenbat urte daramaten).
    -Irizpide hauek kontuan hartu ondoren eta izenemateko epea igarota, kide berrientzako plazarik egongo balitz, ondorengo irizpideak kontuan hartuko dira: lehenengoa, Herriako danborradan lehenengo aldiz parte hartu nahi duen edozeinek, Elkarteko edo danborradako edozein kideren babesa izan beharko du. Bigarrena, auzotarrek edo auzoko gizarte, kultura... ekintzetan parte hartzen duten pertsonek lehentasuna izango dute.

    IZENEMATEAK NOIZ ETA NOLA:
    -2017ko danborradan izenemateko, abenduaren 15a aurretik egin behar duzue; Herria Tabernako barran utziz, Herria Elkarteko helbidera bidaliz (Ikatz Kalea, 14 Behea), edo posta elektronikoz (herriakultur@gmail.com), gutun honen behekaldean eskatzen ditugun datuak behar bezala osatuz.
    -Ondoren kide bakoitzari plaza duzuen baieztatuko zaizue.
    -Lekua konfirmatu ondoren eta Abenduaren 30a baino lehen, ordainketa egingo da (30 Euro), Herria Tabernako barran edo Euskadiko Kutxako 3035.0075.48.0750053460 Kontu Korronte zenbakian diru sarrera eginez (ez ahaztu izena jartzea). Aipatutako datetan ez bada diru sarrera egiten, ez da plazarik gordeko.
    -Ondoren, boletoak banatuko dira, kide bakoitzak kuotako dirua berreskuratu ahal izateko.

Entseguen datak ondorengoak izango dira:
    -Urtarrilaren 8an, igandea, 17:00etan.
    -Urtarrilaren 12, 16, 17 eta 18an; 19:30ean.
    -Urtarrilaren 15an, igandea, 17:00etan entsegu orokorra txarangarekin.

OHARRA: Danborradako beste partaiderik ezagutzen baduzu, mesedez gutun honetan azaldutakoa jakinarazi, badaezpada gutun hau iritsi ez bazaio.
Besterik gabe, oraingoz, hurrengorarte,          

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DATUAK BIDALTZEKO FITXA
Ficha para enviar los datos 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Kaixo tamborrer@:

    Como todos los años por estas fechas, nos ponemos en marcha con  la tamborrada y tras una primera reunión de la comisión os informamos de lo que en ésta se ha decidido:

    NOVEDADES
    - Os recordamos la decisión tomada el pasado año por la que  los tambores estarán compuestos por cociner@s y aguadoras.
    - Traje de aguadora. Las nuevas aguadoras deberan ajustar el traje a los siguientes criterios: Corpiño negro, pañuelo de cuello mediano, pañuelo de cabeza blanco, abarkas, logo del Herria en el lado izquierdo. Las aguadoras que ya han salido en anteriores años intentaran ajustar el traje a estos requisitos.

    RECORDAMOS LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD
    - Los criterios establecidos son los siguientes: 1º  Tendrán prioridad los miembros que hayan participado los 4 últimos años, posteriormente los 3 últimos, los 2 últimos, ... A estos efectos se tendrá en cuenta la falta justificada de alguno de estos años teniendo que comunicar antes el 31de enero el motivo por el que  no se ha  participo. 2º Junto a estos criterios se tendrá en cuenta la antigüedad total en la tamborrada.
    -Tras aplicar estos criterios y pasado el plazo para apuntarse, si quedaran plazas para nuevos miembros, se aplicarían los siguientes criterios: 1º Toda persona que quiera apuntarse  por primera vez en la tamborrada del Herria deberá ser avalada por algún miembro de la sociedad o de la tamborrada. 2º Tendrán prioridad las personas del barrio que desarrollen alguna actividad social, cultural, etc en el mismo.

    CÓMO Y CUÁNDO APUNTARSE  
    - Para apuntarte a la tamborrada-2.017 debes hacerlo antes del 15 de diciembre, dejando en la barra del Herria, enviando por correo a Herria Elkartea (Ikatz Kalea, 14 - behea), o por correo electrónico a herriakultur@gmail.com la parte inferior de esta hoja o archivo adjunto debidamente rellenada.
    - Posteriormente se confrimaran las plazas a cada miembro.
    - Tras la confirmación y antes del 30 de diciembre se realizará el pago de la cuota (30euros) en la barra de Herria taberna o realizando ingreso en la c/c de Caja Laboral 3035.0075.48.0750053460 indicando el nombre del participante. De no hacerse efectivo el pago de la cuota en el plazo previsto no se reserva el sitio.
    - Posteriormente se repartirán los boletos para que cada miembro pueda recuperar el importe de la cuota.

- Las fechas de los ensayos serán:
    * 8 de enero, domingo, a las 17:00 horas.
    * 12, 16,17 y 18 de enero a las 19:30h.
    * 15 de enero, domingo a las 17:00h. ensayo general con txaranga  .
  
Si conoces a otr@s miembros de la tamborrada, les comentas el contenido de esta carta por si no les ha llegado.
    Sin más por el momento, beste bat arte,                  


Alde Zaharra, 2016ko abenduaren 1ean
   

miércoles, 22 de junio de 2016

HERRIAREN MEMORIA 2016 - MARMITAKO LEHIAKETA
BALDINTZAK:
*Uztailaren 8a baino lehen Herria  tabernan apuntatu.
*Doako inskripzioa.
*Antolakuntzak; bonitoa, tomatea, olioa, patatak, tipula, piper berde zein gorriak, fogoiak, … jarriko ditu. 

*Lehiakideak edozein gehigarri gehitu dezake eta lapikoa (10 raziorentzat), labanak, taula, goilara, … ekarri beharko ditu.
*Gehienez 10 lehiakide.
*Saria: 1. Bi lagunentzako afaria Alde Zaharreko jatetxe batean.
    2. Bi txuleta +
Ardo botila.    
    3. Gazta 1


BASES:
*Apuntarse en Herria taberna  antes del  8 de julio.
*Inscripción gratuita.
*Material a cargo de la organización (bonito,tomate,aceite, patata, cebolla, pimiento verde y rojo, fuegos, ...)
*El concursante  podrá añadir algún condimento y deberá aportar cazuela (para 10 raciones), cuchillos, tabla, cuchara, ... .
*Máximo 10 concursantes.
*Premios: 1º Cena para dos personas en un restaurante de Alde Zaharra.
        2º Dos txuletas + Botella de vino.
        3º Un Queso.

lunes, 9 de mayo de 2016

HERRIAREN MEMORIA - ARGAZKI LEHIAKETA


ARGAZKI LEHIAKETA


OINARRIAK
1- Gaia: «GURE SUSTRAIAK».
2-Argazkiak aurkezteko: 30zm alde handiena, paperean edo formato digitalean (JPG, 200ppp, 10Mg gehienez).
3-Argazkiak aurkezteko epea datorren 2016ko uztailaren 4a arte luzatuko da, paper formatoan Herria elkartean utzi  (Ikatz kalea 14, 20003 DONOSTIA) edo helbide horretara postaz bidali. Digital formatoa, herriakultur@gmail.com emailera bidaliz.
4-Lehiakide bakoitzak, gehienez, hiru argazki aurkez ditzake.
5-Argazkien aurkezpena: Paperezkoak, gutunazal itxi batean aurkeztu behar dituzte eta bertan datu pertsonalak gehitu: Izena, bi abizen, helbidea, telefono zenbakia eta emaila. Digital formatuan, datoak emailean ipini beharko dira.
6-Argazkien atzeko aldean argazkia zein lekutan atera den idatzi beharko da. Digitalean artxiboen izenean.
7- Argazkirik hoberena 150 Euroko erosketa ADA dendan sarituko da eta aurtengo gaia «GURE SUSTRAIAK», jardunaldi hauetako izenarekin «HERRIAREN MEMORIA, IZAN ZIRELAKO GARA, GARELAKO IZANGO DIRA» hoberen lotzen duen argazkiak berriz, 80 Euro erosketa ADAn jasoko ditu.
8-Epaimahaiaren erabakia lehiakideei jakinaraziko zaie eta sariak, Uztailaren 9an Trinitate plazan emango dira, bertan argazki guztiak plazaratuko dira.
9-Aurkezten diren argazkiak ezin dira muntaiak izan.
10-Aurkezten diren argazkiak lehiaketaren antolatzaileen esku geratuko dira erakustaldia egin ahal izateko.


BASES
1- Tema:  «NUESTRAS RAICES».
2.- Las fotografías se presentarán en tamaño 30cm el lado mayor, en papel  o en formato digital (JPG, 200ppp, maximo 10Mg.)
3.- El plazo para la presentación terminara el 4 de julio 2016. Formato papel se entregaran en Herria elkartea, Ikatz kalea 14, 20003 DONOSTIA o enviándolas por correo a dicha dirección. Formato digital se enviarán al email herriakultur@gmail.com.
4.- Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por concursante.
5.- Presentación de las fotografías: En papel, cada concursante presentara las fotografías  en sobre cerrado en el que se adjuntaran los datos del/a concursante: nombre 2 apellidos, tf., domicilio y email. En formato digital, se adjuntaran dichos datos en el email.
6.- En cada fotografía se indicará el lugar donde  ha sido tomada dicha fotografía. En el formato digital se escribirá en el nombre del archivo.
7.- Se premiara a la mejor fotografía con una compra de ropa y material de montaña en la tienda ADA por valor de 150A y a la fotografía que mejor relacione el tema de este año “NUESTRAS RAICES” con el nombre de estas jornadas “HERRIAREN MEMORIA, izan zirelako gara garelako izango dira”, con un bale por valor de 80A en la misma tienda.
8.-La decisión del jurado se comunicará a tod@s l@s concursantes y los premios se entregarán el 9 de julio en la Pz. de la Trinidad donde se expondrán todos los trabajos presentados.
9.- Las fotografías presentadas no deben ser montajes.
10.- Las fotografías presentadas quedarán en poder de la organización del concurso para exponerlas públicamente.